ŠENKVICKÝ KALENDÁR 2021!

Milí priatelia, je nám potešením Vám predstaviť, prvý šenkvický kalendár ,,Šenkvice – včera a dnes“ na kalendárny rok 2021 🥳🤩Kalendár si môžete rezervovať zaslaním mailu na mailovú adresu : objednavky@prokultura.sk . Jeden kalendár stojí 9 EUR. Túto sumu hradíte ako dar nášmu občianskemu združeniu na ďalšiu činnosť . Tak neváhajte a v priebehu blížiaceho sa roka 2021 sa ,,prelistujte“ našimi krásnymi, malebnými Šenkvicami! ❤

Obrátiť sa môžete ešte na p. Gabrielu Čajkovičovú (Chorvátska 84, tel. č. 0904 267 516) , p. Martinu Grancovú (Vinohradská 87, tel. č. 0904 429 767), Petronelu Brunovskú / Chorvátska 139, tel.č. 033/6496342/,alebo Martina Lukáča /Slnečná 20, tel.č. 0917 991 373/

20.septemra sme si ako členovia o.z. ProKultura Šenkvice i Miestneho odboru Matice slovenskej v Šenkviciach pripomenuli 76. výročie úmrtia Gašpara Melichára – rodáka zo Šenkvíc, ktorý bojoval a padol v Slovenskom národnom povstaní – neďaleko obce Sučany (pri Martine).

Kytičkou slnečníc a zapálením sviečky sme si pripomenuli jeho obetu v neľahkom období, kedy sa Slovensko vzpriečilo klérofašistickej totalite. Gašpar Melichár je pochovaný medzi ostatnými padlými povstaleckými vojakmi a partizánmi na Cintoríne Hrdinov SNP v Martine – mestskej časti Priekopa – označovanom ako ,,Partizánsky cintorín“. Jeho symbolický hrob však nájdete na šenkvickom Dolnom cintoríne, kde sme vzdali hold jeho odvážnemu rozhodnutiu – aktívne sa zapojiť do SNP.

Česť jeho pamiatke!