77 ROKOV OD SMRTI ŠENKVIČANA V SNP

Dnes sme si ako členovia o.z. ProKultura Šenkvice v mene všetkých uvedomelých občanov obce Šenkvice pripomenuli zajtrajšie 77. výročie úmrtia Gašpara Melichára počas bojov v SNP. Menovaný obetoval svoj život v tejto zlomovej udalosti novodobých slovenských dejín ako jediný Šenkvičan.

V tom čase 29-ročný mladý muž zahynul v bojovej pozícii v poli, neďaleko tehelne v obci Sučany (pri Martine). Pochovaný je na Partizánskom cintoríne v Martine – známom tiež ako Cintorín Hrdinov SNP.

My sme si jeho pamiatku uctili v jeho rodnom údolí, konkrétne pri jeho symbolickom hrobe na Dolnom cintoríne. Tentoraz sme zvolili ekologickejší spôsob – za sponzorský dar v podobe nádherného vresu a vkusného kvetináča ďakujeme p. Lukáčovej z Čerešnárskeho záhradníctva (na Chorvátskej 71 – oproti kostolu) 🙂

ĎAKUJEME ZA PODPORU NA JESENNEJ BURZE!

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za podporu i účasť na včerajšej Šenkvickej jesennej burze 🙂 Okrem burzy oblečenia ste mohli podľahnúť produktom včelára Mateja Somorovského, vinára Viktora Bobeka, aranžmánom Janky Kolečkovej a v neposlednom rade výrobkom nášho o.z. ProKultura Šenkvice 🙂

Niektorí z členov o.z. ProKultura Šenkvice pri predajnom stánku na námestí (zľava : Katarína Mičeková, Barbora Porubčanová, predseda Martin Lukáč, podpredsedníčky Martina Grancová a Gabriela Čajkovičová).

Suverénne najväčší záujem bol o šenkvický kalendár ,,Šenkvice – včera a dnes“ na prichádzajúci kalendárny rok 2022 🙂 Kalendár, šenkvický nárečový slovník Jag nám dzobág naróstol i rozprávkovú knihu Krokodíl Ham si naďalej môžete zakúpiť na známych kontaktoch našich členov :

Petronela BRUNOVSKÁ (Chorvátska 139 – 033/6496 273)

Gabriela ČAJKOVIČOVÁ (Chorvátska 84 – 0904 267 516)

Martina GRANCOVÁ (Vinohradská 87 – 0904 429 767)

Martin LUKÁČ (Slnečná 20 – 0917 991 373)

Eva LUKÁČOVÁ (Čerešnárske záhradníctvo na Chorvátskej 71 – 0905 648 482)

Kristína MAJVITOROVÁ (Paulenova 52 – 0911 821 396)

Barbora PORUBČANOVÁ (Vinohradská 64 – 0948 120 038)