VITAJ, NOVÁ PAMÄTNICA O OCHOTNÍCKOM DIVADLE V ŠENKVICIACH

Bezmála 200-stranová publikácia Martina Lukáča, uvedená pod názvom Pod slovenským srdiečkom mať nás nosila… – Dejiny ochotníckeho divadla v Šenkviciach, popisuje dejinné osudy a peripetie najstaršieho odvetvia kultúrno-osvetovej činnosti v Šenkviciach – ochotníckeho divadla. Od nástroja národno-emancipačného boja a prostriedku tichého odboja až po jeho transformáciu na príjemnú, dôstojnú a kultivovanú kultúrnu kratochvíľu šenkvických občanov. Publikácia dokumentuje aj tradíciu ľudových tanečných zábav v bývalých Malých Šenkviciach a Veľkých Šenkviciach, tradíciu bábkového divadla, ako aj školských divadiel a účinkovania tunajších učiteľov v ochotníckom dianí.

Z celoslovenského porovnania ide o výnimočnú publikáciu, podávajúcu obraz o činorodom kultúrnom telese, ktoré československej divadelnej a filmovej scéne prinieslo osobnosti ako režiséra Rudolfa Granca a herečku Zdenu Gruberovú, ktorých životopisné profily sú zahrnuté v ponúkanej publikácii. Kniha obsahuje aj úplný prepis pôvodnej autorskej hry Večná hodnota – Obrázky z čias znovuosídlenia Šenkvíc a zoznam identifikovaných odohraných divadelných predstavení v podaní šenkvických ochotníkov. Je reprezentatívnou knihou, vhodnou aj ako dar všetkým záujemcom o kultúrne dianie a dejiny.

ŠENKVICKÁ OCHOTNÍCKA RENESANCIA ZOŽALA ÚSPECH

Sme nadšení, aké krásne, hodnotné a pre viacerých aj nostalgické zážitky prinieslo uvedenie do života publikácie Pod slovenským srdiečkom mať nás nosila… – Dejiny ochotníckeho divadla v Šenkviciach. Za úspešné uvedenie do života, ktoré prebehlo vďaka šenkvickému gerhenu (zemiakovej placke) ďakujeme ,,krstným rodičom“: strýcovi Ivanovi Červenkovi, Emílii Jančurovej (rod. Hladkej) a prvej dáme šenkvických ochotníkov – Sidónii ,,Zdenke“ Žákovej (rod. Šarmírovej).

A prečo gerhen? Lebo práve ten si piekli šenkvickí ochotníci, keď sa pri večerných nácvikoch striedali v súkromných domácnostiach jednotlivých ochotníkov 🙂

Ešte raz srdečná vďaka všetkým zúčastneným!