Spolupráca

Ak chcete spolupracovať…

Ako občianske združenie i jednotlivo každý člen nášho občianskeho združenia sme otvorení spolupráci s aktívnymi osobami, subjektmi, spolkami, inštitúciami a samozrejme aj inými občianskymi združeniami.

V prípade záujmu o spoluprácu – ideálne aj s načrtnutím konkrétnej oblasti spolupráce – nás, prosím, kontaktujte na ústredný mail info@prokultura.sk alebo napíšte mail priamo predsedovi nášho občianskeho združenia na mail lukac@prokultura.sk!

Tešíme sa na podnetné námety na spoluprácu!

Ak sa chcete stať členom/členkou…

Napíšte mail na info@prokultura.sk a aspoň jednému z členov vedenia ProKultury Šenkvice (predseda a podpredsedníčky). Zároveň, prosím, čo najpedantnejšie vyplňte formulár/dotazník: