ŠENKVICKÝ KALENDÁR 2022

Milí priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že nám dorazili čerstvé výtlačky šenkvického kalendára na kalendárny rok 2022! Už v týchto chvíľach si ho/ich môžete zakúpiť u našich nižšie menovaných členov. Aj v tomto kalendári pokračujeme vo formáte Šenkvice – včera a dnes, kde sa porovnávajú dobové fotografie s ich aktuálnymi obdobami.

Vzhľadom na to, že oslovení sponzori uprednostnili podporiť vydanie pripravovaných publikácií než tohto kalendára, nemohli sme pristúpiť k zníženiu predajnej ceny. Tá preto oproti vlaňajšku zostáva nezmenená – jeden kalendár stojí 9 EUR.

Vopred ďakujeme za Váš záujem i podporu ďalších aktivít nášho občianskeho združenia ProKultura Šenkvice!

PREDAJCOVIA :

Petronela Brunovská (Chorvátska 139, 033 / 6496 273)
Gabriela Čajkovičová (Chorvátska 84, 0904 267 516)
Martina Grancová (Vinohradská 87, 0904 429 767)
Eva Lukáčová (Čerešnárske záhradníctvo – Chorvátska 71, 0905 648 482)
Kristína Majvitorová (Paulenova 52, 0911 821 396)
Barbora Porubčanová (Vinohradská 64, 0948 120 038)

DAR ŠENKVICKEJ MATICI

Dnes – v nedeľu, 15. augusta 2021 – sa uskutočnila dôležitá výročná členská schôdza (resp. valné zhromaždenie) Miestneho odboru Matice slovenskej v Šenkviciach 🙂 Popri klasickom programe sa odohrali dva mimoriadne okamihy.

V prvom – aj naša členka Petronela ,,Babula“ Brunovská darovala Miestnemu odboru Matice slovenskej v Šenkviciach nádherný čepiec, ktorý aj sama umiestnila na figurínu šenkvickej ženy, umiestnenú vo vitríne pri vestibule budovy Kultúrneho a informačného strediska (KIS) 🙂 Babula vedľa stojacu figurínu šenkvického muža pracovne pomenovala ,,Fero“ 😃

V druhom bode náš predseda Martin Lukáč a podpredsedníčka Gabriela Čajkovičová predstavili prítomným matičiarom nedávne úspechy i plánované výzvy ProKultury Šenkvice – rozprávkovú knihu Krokodíl Ham, nedávno vydaný šenkvický kalendár na rok 2022 i spracovávanú publikáciu o dejinách ochotníckeho divadla 😉

Kultúra v Šenkviciach skrátka žije!

KROKODÍL HAM JE NA SVETE!

V týchto dňoch uzrelo svetlo sveta reedícia rozprávkovej knihy Krokodíl Ham, ktorú v roku 1949 vydal autor Jozef Telgársky s ilustrátorom Richardom Bláhom. Rozprávková knižka vychádza pri príležitosti 100. narodenín manželky zosnulého autora – Oľgy Telgárskej, rod. Šteliarovej.

Prečítajte si príbehy krokodíla Ham z brehov rieky Níl – poučné dobrodružstvá mladého krokodílika s jeho zvieracími kamarátmi sú skvelým spôsobom, ako počas čítania na dobrú noc či len tak počas dňa zbližovať rodičov s ich deťmi v predškolskom veku. 🙂

Knihu do života uvedieme na členskej schôdzi v utorok (3. 8. 2021) a následne spustíme jej predaj. Jeden výtlačok stojí 12 EUR – knihy si môžete objednávať na zaužívanej adrese objednavky@prokultura.sk

Vopred ďakujeme za Vašu podporu!