KRÍŽ VĎAKY NA PANŠULE

Kríž vďaky, ako ho nazvali jeho autori – koordinovaní Petrom Drozdom a Petrom Trojnom ml. – bol dnes slávnostne vysvätený dekanom šenkvickej farnosti – vdp. Michalom Pokopcom 🙂 Slávnosti vysvätenia kríža sa zúčastnilo 60 – 70 ľudí, celý priebeh neopomenul aktuálne hygienické nároky, no najmä náležitý dôstojný charakter 😉

Prítomným sa okrem pána dekana prihovoril aj pán Peter Drozda ako jeden z iniciátorov a realizátorov a taktiež predsedníčka Urbariálneho pozemkového spoločenstva Šenkvice (UPSŠ) – Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD. ako predstaviteľka spoločenstva, v ktorom sú organizovaní aj majitelia pozemku, na ktorom bol kríž postavený.

Po akte vysvätenia ešte niekoľko minút v malých skupinkách medzi sebou komunikovali známi a priatelia, ich rozhovory v pozadí dopĺňala hra na gitaru a spev Majky Martišovičovej s dcérou Luckou. 🙂

Všetkým zapojeným ďakujeme za vydarenú snahu, ochotu vkladať svoj čas do verejne prospešnej veci – hoci treba otvorene povedať, že v Šenkviciach sa pravdaže našli ľudia, ktorí im bez váhania a bez osobnej sebareflexie ,,hádzali polená pod nohy“. Potešíme sa, keď sa zapoja do iniciatívy Šenkvický okrášľovací spolok. Ďakujeme za to, že sme sa aj my z občianskeho združenia ProKultura Šenkvice mohli tejto vzácnej príležitosti zúčastniť!

Jag nám dzobág naróstol

Jag nám dzobág naróstol (Šenkvický nárečový slovník)

Nová kniha, ale v podstate druhé vydanie – hoci doplnené a značne prepracované – niekdajšieho Babulinho šenkvicko-slovenského slovníka (2015). Vzhľadom k mimoriadne veľkému úspechu prvého menovaného slovníka sa autori Petronela ,,Babula“ Brunovská a Martin Lukáč rozhodli zostaviť nový šenkvický nárečový slovník. Kniha bola uvedená do života v novembri 2019, pri príležitosti 80. narodenín šenkvickej ľudovej rozprávačky Petronely Brunovskej.

Zobraziť viac

VŠETKO NAJLEPŠIE, BABULA!

Dnes, v piatok 8. novembra 2019, má naša milá Babula – alebo ak chcete občiansky : Petronela Brunovská – nádherný narodeninový sviatok. 🙂 Jubileum a osem krížikov, to znie vážne – preto to netreba viac spomínať, Babulu si predsa vážime pre jej veselosť, bezprostrednosť, spontánnosť a v neposlednom rade priamu úprimnosť! 😉


Práve preto, že sa v tomto roku i mesiaci dožíva takéhoto významného životného míľnika, rozhodli sme sa pre vydanie a krst doplneného a prepracovaného šenkvického nárečového slovníka. 🤩


Babulka, do ďalších rokov Vám želáme naďalej plné telo zdravia, plnú dušu veselosti, plnú myseľ pohody, plný dom lásky a šťastia a plné Šenkvice výrazov ,,keré ste ešče nečuli“. ❤️


Vaši kolegofci z ProKultury Šenkvice a ďalší početní Šenkvičári!

KORENE ICH PRIVIEDLI DO ŠENKVÍC

Za činnosťou o.z. ProKultura Šenkvice prichádzajú aj mnohí cezpoľní. K nim sa zaraďuje aj dnešná vzácna návšteva. Kronikár obce a predseda o.z. ProKultura Šenkvice Martin Lukáč prijal a privítal v Šenkviciach dve dámy, ktoré sú potomkami Františka Matulaya, učiteľa, ktorý pôsobil na niekdajšej ľudovej škole vo Veľkých Šenkviciach, a to v rokoch 1863 – 1872. 🙂

Sme radi, že na svojej ceste, na ktorej pátrajú aj po reáliách, v ktorých ich predkovia žili, neobišli ani našu obec. Dorazili sem v spoločnosti aktívneho báhonského kronikára, p. Milana Buša. 😉

Dúfame, že sa do Šenkvíc ešte vrátia a dvere sú tu otvorené aj ďalším genealogickým nadšencom!