ŠENKVICKÝ MERCH

Chcete mať originálne tričko, aby každému okoloidúcemu bolo jasné, že ste hrdí na to, že ste zo Šenkvíc? 🙂 Tak to Vás potom potešíme! Zadali sme novú veľkú objednávku šenkvických tričiek v rôznych ponúkaných dizajnoch.

Tričká sa predávajú v Čerešnárskom záhradníctve na Chorvátskej 71 v Šenkviciach (oproti kostolu). Detské konfekcie sú za 12 EUR/tričko, dospelé konfekcie za 15 EUR/tričko.

Nižšie prikladáme zoznam dostupných dizajnov, príďte si ich pozrieť a kúpiť! Ďakujeme, že kúpou týchto tričiek podporujete ďalšiu činnosť o.z. ProKultura Šenkvice!

Sem v pohode, sem ze Šenkvíc!

Vláčikom do Modry, ale cez Šenkvice!

Pozor! Práve prechádza Šenkvičan!

Pozor! Práve prechádza Šenkvičanka!

Šenkvičáre – čerešnáre

Cerované sú slifkáre

Šenkvický kompábel

Šenkvická hepka

Mám rád Šenkvice

Mám rada Šenkvice

Koľko Šenkvičanov poznáš, toľkokrát si človekom!

Všetky cesty vedú do Šenkvíc!

Šenkvice = dobré víno, viac si už nepamätám…

Šťastie praje Šenkvičanom!

Šenkvické šenky namiesto dovolenky

I love Šenkvice City

Made in Šenkvice

SME VO VIDIEČANOVI

Ďakujeme veľmi pekne za obzvlášť milé prekvapenie v podobe príjemného článku na stránkach regionálneho časopisu MOS Modra – Vidiečan (číslo – jar 2021)! 🙂 S drobnou úpravou v mene ilustrátora (n namiesto m) sa chceme pochváliť aj Vám, milí priatelia! 😉 A keby ste kór vác sceli, tetyčku Babulu nándete bár-aj na inšéj strane v temto časopise! 😛

VERNISÁŽ PRAVDEPODOBNE AŽ V NOVEMBRI

Vernisáž výstavy ,,Nová škola – svedok tisícov detských snov“, ktorú sme rok a pol plánovali uskutočniť v novembri minulého roku, sme – ako iste viete – kvôli protipandemickým opatreniam boli nútení presunúť na neurčito.V kútiku duše sme dúfali, že sa to podarí už v máji 2021, avšak situácia stále nie je stabilizovaná a neradi by sme zorganizovali podujatie, kde by účasť znamenala aj určitý (i keď možno ,,len“ podvedomý) stres, obavu.

Rozhodli sme sa preto – opäť predbežne/pracovne – posunúť termín na sobotu 20. novembra 2021, teda celý jeden rok po pôvodne zvažovanom termíne. Dúfame, že druhá polovica novembra už bude príjemným a vyhovujúcim obdobím na takúto významnú a dôstojnú udalosť 🙂P.S.: Ak ste medzičasom našli doma či u (starých) rodičov fotografie zo školských čias, strávených v budove na Vinohradskej ulici, neváhajte kontaktovať našich členov! 😉

JUBILEUM CEROVSKEJ DÁMY

Kedysi mi pri rozhovoroch dvaja pamätníci nezávisle od seba povedali, že šenkvickú kultúru organizovali vždy najlepšie tí, ktorí priamo zo Šenkvíc nepochádzali. Verím im, veď pani Daniela Rozbeská je toho živým dôkazom! Dlhoročná učiteľka a riaditeľka materskej školy, členka Zboru pre občianske záležitosti, poslankyňa obecného zastupiteľstva a svojho času tiež nádejná školská inšpektorka! 😉

Navyše, dnes (16. marca 2021) oslavuje táto hrdá Cerovanka a dlhodobo aktívna občianka Šenkvíc nádherné jubileum 🙂 Tí mladší si ju pamätajú najmä ako učiteľku zo škôlky a súčasníci ako usmievavú a vždy ochotnú recepčnú v šenkvickom fitku 🙂

Vážená pani Rozbeská, dovoľte mi v mojom mene a v mene všetkých šenkvických hasičov, kultúrnikov i ďalších Šenkvičanov Vám srdečne popriať všetko len to najlepšie ku krásnemu jubileu – sedmička je šťastné číslo! Nech čo najskôr opadne pandémia, aby sme sa mohli stretnúť, zaspievať Vám to povzbudivé Živió! a štrngnúť si pohárom šampanského. Tak aspoň takto na diaľku – Živió! 🥳🥳

Zo šenkvickej Slnečnej ,,hore“ na Cerové blahoželá Martin Lukáč.

RODÍ SA PRVÁ ŠENKVICKÁ ,,FOTO-KNIŽKA“

Milí priatelia, pomaly finišujeme s prácami na prvom zväzku plánovanej knižnej edície Šenkvice na dobových fotografiách 🙂 Reprezentatívna knižka združuje bezmála 100 fotografických záberov vo viacerých tematických albumoch naprieč rôznymi historickými obdobiami 😮

Okrem popisiek jednotlivých fotografií sme do knihy zapracovali aj sprievodné slová k vymedzeným tematickým albumom a pohľady na premeny našej krásnej obce v priebehu 20. storočia sme tak obohatili o bližšie informácie, ktoré sa z fotiek vyrozumieť nedajú – text je zároveň najtrefnejším spôsobom, ako upozorniť na zaujímavé detaily na tých-ktorých záberoch 😉

Krst (a zároveň spustenie distribúcie knihy) plánujeme zrealizovať ONLINE FORMOU na sklonku marca, príp. na začiatku apríla. Sme presvedčení o tom, že toto dielo chytí za srdce nejedného Šenkvičana/Šenkvičanku, ale aj cezpoľných milovníkov našej obce! Vzhľadom na to, že sa bude jednať o knihu s tvrdou väzbou a kvôli fotografiám aj kvalitnejším papierom, predbežná cena jedného výtlačku je 13 EUR.

Knižku/y si môžete objednať na zaužívanej mailovej adrese objednavky@prokultura.sk! Objednávka je potvrdená vtedy, keď Vám na Váš mail príde od nás odozva 🙂 Vopred ďakujeme za Vašu priazeň a podporu činnosti o.z. ProKultura Šenkvice kúpou tejto knihy :3

Pracovný náhľad na prednú (vpravo) a zadnú (vľavo) stranu obalu knihy Šenkvice na dobových fotografiách 1.

BUDE TO KRÁSNY KALENDÁR!

Rok 2021 ešte poriadne ani nezačal, ale my sme už v polovici príprav kalendára na budúci rok, teda na rok 2022! 🙂 Oproti minulému roku prechádzame z hnedej podkladovej farby na bordovú! Pri našej otázke, či kalendár riešiť ako ten debutový (na aktuálny rok 2021) porovnávaním dobových a súčasných fotografií alebo ho naplniť len aktuálnymi fotografiami sme dali na názor drvivej väčšiny, aby sme pokračovali v porovnávaní minulosti a súčasnosti! 😉

V kalendári je pre Vás pripravených mnoho nádherných a neopakovateľných dobových fotografií! Vďaka prisľúbenej sponzorskej podpore sa nám s vysokou pravdepodobnosťou podarí znížiť predajnú cenu kalendára takmer o tretinu, a to na 7 EUR za kus 🙂 Oproti predošlému, v tomto roku používanému, kalendáru Vás čaká aj pár drobných a milých vylepšení 😉

Každopádne, s distribúciou plánujeme začať až v júni – napriek tomu Vám odporúčame, aby ste si kalendáre záväzne objednávali na tradičnej adrese objednavky@prokultura.sk! Ďakujeme za Váš záujem! 🙂

CHÝBA VÁM MAPKA?

V našom občianskom združení pripravujeme dlhodobo žiadanú mapku Šenkvíc! Veríme, že dobre poslúži nielen návštevníkom našej obce, ale aj priamo domácim obyvateľom (či už pre ich vlastnú potrebu alebo pre ich cezpoľné či zahraničné návštevy).

Mapku spracúvajú odborní geografi a okrem vyznačenia jednotlivých ulíc či orientačných čísiel jednotlivých domov (resp. budov) prinesie aj náhľad na vybrané zaujímavé lokality v našej obci a v jej chotári.

Už hotovú, vyrobenú mapku (formát A2, poskladaný na formát A5) plánujeme začať distribuovať v apríli. Oproti kalendárom sa nejedná o časovo obmedzenú záležitosť, preto sa na nás budete môcť obrátiť so záujmom o túto mapku Šenkvíc aj v horizonte ďalších rokov!

DOBOVÉ FOTOGRAFIE

Aj v tomto roku pokračujeme v budovaní celoobecnej zbierky dobových fotografií a pohľadníc, založenú už v roku 2014. Práve v tomto roku dospejeme k novej kapitole v dokumentovaní a prezentovaní takejto formy pamäťového dedičstva Šenkvíc práve tým, že vydáme prvý diel plánovanej edície foto-publikácií Šenkvice na dobových fotografiách.

Budeme radi, ak nás oslovíte či vyhľadáte, ak pri upratovaní Vašich domácností nájdete netušenú krabicu s fotografiami alebo keď budete prežívať nostalgické chvíľky nad rodinnými fotoalbumami 🙂

V takom prípade môžete osloviť priamo Martina Lukáča buď osobne, telefonicky (0917 991 373) alebo na mailových adresách (mart.lukac@gmail.com – pozor, iba mart / príp. aj lukac@prokultura.sk).

Ďakujeme za Váš záujem i participáciu!

DO NOVÉHO ROKA…

Želáme všetkým našim priaznivcom, aby nový rok bol omnoho lepším než ten končiaci, a to nielen kvôli COVIDu, ktorý beztak porazíme – stačí disciplína a nádej! 🙂
Tak teda, aby ste do nového roka vstúpili správnou nohou a v tom najlepšom duševnom i telesnom rozpoložení! 😉


To Vám všetkým želá celý tím o.z. ProKultura Šenkvice!

SMELÉ PLÁNY NA ROK 2021

Čo plánujeme v začínajúcom kalendárnom roku uskutočniť či vydať? To by sme tu boli do rána… každopádne dúfame, že i naďalej sa budeme môcť tešiť podpore zo strany sponzorov, priazni všetkých tých, ktorí doposiaľ vyhľadávali našu tvorbu a koniec-koncov, že i naďalej budeme s ohromným nadšením a hlbokým presvedčením vymýšľať a produkovať ďalšie krásne myšlienky, v prospech našej malebnej obce!

Z našich plánov môžeme uviesť :

  • vydanie prvého dielu z edície Šenkvice na dobových fotografiách
  • vydanie a distribúcia aktuálnej mapy Šenkvíc
  • vydanie a distribúcia kalendára na rok 2022 (pracujeme na tom, aby sme znížili jeho cenu na 5 – 7 EUR)
  • po opadnutí pandémie – pokračovanie cyklických podujatí Čaj o piatej s kronikárom a Susedská vychádzka
  • usporiadanie vernisáže ,,Nová škola“ – Svedok tisícov detských snov
  • vydanie reedície Miestopisných dejín Turca (keďže podporujeme iniciatívu Turčianska vlastivedná spoločnosť)
  • výroba a predaj spoločenskej hry o Šenkviciach
  • rozvoj spolupráce s viacerými občianskymi združeniami (z regiónu i mimo neho)
  • finalizácia publikácie Pamäť obce Šenkvice – Zaujímavosti z dejín Šenkvíc pre zaneprázdnených a taktiež milého dielka Šenkvický spevník (a to s menším prekvapením)